Hukuk Sözlüğü G Ödevi,Hukuk Ödevleri,
 

Sitede Ara Webde Ara
Tüm Arananlar
 
 
 
Hukuk
Hukuk Sözlüğü Ggabin :
1)
bir sözleşmede tarafların karşılıklı edimleri arasında açık bir orantısızlık bulunmasıdır. karşı tarafın özel durumundan aşırı faydalanma olarak da nitelenebilir*.
2) karşı tarafın tecrübesizliğinden,zor durumundan veya dikkatsizliğinden faydalanarak aşırı yarar elde etme durumu
gabin durumunda zarar gören taraf bir yıl içinde sözleşmeyi bozduğunu bildirerek verdiği şeyi geri alabilir.bir yıl geçtikten sonra sözleşme geçerli hale gelir
3)haksız faydalanmak, sömürü...

gaî (gaiye):
gaye, . maksat ve netice ile ilgili; amaca ilişkin

gaip:
görünmeyen; hazır olmayan; yitik; yok olan kişi; kaybolan ve kendisinden uzun zaman haber alınamayan kişi

galle:
gelir; hasılat; yarar

garaz:
(garez)gizli düşmanlık; asıl maksat; erek; amaç; hınç

gars:
ağaç dikme

gasıb:
başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla haksız yere alan kimse

gasp :
başkasının bir eşya, para yada kıymetli malını elinden veya tasarrufundan zorla ve haksız alınması

gaybubet:
kaybolma; yokluk; göz önünde olmayış; yitiklik

gayr (gayir):
ayrı; başka; özge; artık; diğer; yabancı

gayrimenkul:
Bir yerden bir yere taşınması olanaksız (taşınmaz) mal.

gayr-i melhûz:
beklenmedik; imkansız; olanaksız

gayr-i mümkün:
olanaksız; imkansız

gayrimenkul mükellefiyet:
Bir taşınmaz malikinin, sahip olduğu mülkü nedeniyle ve özellikle o taşınmaz (gayrimenkul) teminat olmak üzere, diğer bir kimse lehine bir şey yapmaya veya vermeye zorunlu tutulması.

gayrimenkul tellallığı:
Taraflar arasında (hiçbirine sürekli olarak bağlı olmaksızın), taşınmaza ilişkin sözleşmelerin (kira, satım vb.) yapılması hususunda ücret karşılığında aracılık etme mesleği; emlakçılık.

gayrı vazıh:
kapalı

geçici tescil:
Halen varolup da uyuşmazlığa neden olan . ayni hakların korunması amacıyla tapu kütüğüne yapılan tescil.

geçit hakkı:
Bir taşınmaz üzerinden başka bir taşınmaz malikinin geçebilmesi için kurulan bir ayni hak.

genel idare:
Bütün ülkeyi kapsayan idare olup "merkez teşkilatı" ve "taşra teşkilatı"ndan oluşur.

genel vekaletname:
Bir kimsenin, kendi adına her türlü işi yapması için başka bir kişiye vermiş olduğu vekillik belgesi.

gerçek kişi:
İnsanlar.

gerçi:
gerçekten; vakıa

gıyâb:
hazır ve mevcut olmama; göz önünde bulunmama; uzaklaşma; kaybolma; arka

girift :
dolaşık; karışık; bir birinin içine girgin; tutma; yakalama

grev:
işçilerin aralarında anlaşarak veya bir kurululun kararına u¤¤¤¤¤ topluca iş bırakmalarıdır.

gûna (gûne):
türlü; gidiş; tarz; yol; sıfat

güzeran:
geçici; geçen

Ekleyen: dataclub.us - 03.01.2012 - 977 Okuma - 0 Yorum
« Önceki Sonraki »
Hukuk
Sigarayı Bırakmak isteyen
ücretsiz Mevzuat Programı
Boşanma Sürecinde Olanlar
Mal Rejimi Hakkında Emsal
Banka Kartları Ve Kredi K
Öss - Hukuk
Ceza Kanununun Amacı
Ceza Sorumluluğunun şahsî
Suça Teşebbüs
Faillik
Cezalar
Avukatlik Kanunu
Hukuk Baslangici - Hukuk
Borçlar Hukuku Özeti
Marka?? (toptan Satma Yet
Hukuk Sözlüğü Ç
Hukuk Sözlüğü G
Hukuk Sözlüğü I
Hukuk Sözlüğü O
Hukuk Sözlüğü Ö
Tüm Hukuk

 
 
Copyright © 2007 ders.sevdamisali.net Her Hakkı Saklıdır. BuSrA & KaaN | Bilği Arşivi | Bize Ulaşın
0.0926 saniyede üretildi. //V3.1
Dostlarımız:  Bilği - Sohbet

Siteni Ekle Sitekayit.com Ödev