Matematik Terimler Sözlüğü - (G-O) Ödevi,Matematik Geometri Ödevleri,
 

Sitede Ara Webde Ara
Tüm Arananlar
 
 
 
Matematik Geometri
Matematik Terimler Sözlüğü - (G-O)

G

Geniş açı :
Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılardır.

Geniş açılı üçgen :
Bir açısı geniş açı olan üçgene denir.

Geometri :
Şekilleri ve şekillerin çeşitli matematiksel özelliklerini inceleyen bilim dalına denir.

Grafik :
İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir.

Gram :
Kütle ölçüsü temel birimi “gram” dır. . +4° deki 1 cm3 saf suyun kütlesine “1 gram” denir. “g” harfi ile gösterilir.

I

Işın :
Bir başlangıç noktası olup diğer taraftan sonsuza giden noktaların kümesine ışın denir. Eğer başlangıç noktası kümeye dahil değilse, buna yarı doğru adı verilir.
[AB AB ışını
]AB veya (AB AB yarı doğrusu

İ

İç açı :
Köşesi çemberin bir iç noktası olan açıya çemberin iç açısı denir. Ölçüsü, gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir.

İki kümenin farkı :
A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A nın elemanı olup da B nin elemanı olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. . Fark kümesi A – B veya AB ile gösterilir.

İkizkenar üçgen :
İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Taban açıları eşittir. Tepe noktasından çizilen yükseklik; hem kenarortay, hem açıortaydır.

İkizkenar Yamuk :
Paralel olmayan iki kenarı eş olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Karşılıklı açılar toplamı 180° dir.

İrrasyonel Sayılar :
Rasyonel olmayan reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. Qı ile gösterilir.

İstatistik :
Bir sonuç çıkarmak üzere gözlem ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin sayılarla ifadesine “istatistik” denir.

K

Kare :
Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene denir. Bir açısının ölçüsü 90° olan eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Açıları birbirine eşit ve 90 ar derecedir. Alanı iki kenar uzunluğunun çarpınma eşittir.

Kavram :
Geometrik şekilleri anlatmak için kullanılan sözcük ve terimlere denir.

Kenarortay :
Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay . denir.

Kesen :
Çemberi iki noktada kesen doğruya denir.

Kesir sayıları :
Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, ve bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir.

Kesişim :
A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim kümesi denir ve A Ç B ile gösterilir.

Kiriş :
Bir çemberin üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir.

Komşu açılar :
Köşeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıya komşu açı denir.

Küme :
İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir ve Î sembolü ile gösterilir. Kümenin elemanı olmayan nesneler Ï sembolü ile gösterilir. Bir kümenin elemanlarının küme içinde yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Kümede her eleman bir kez yazılır.

Küp :
Tüm yüzleri kare olan dik prizmaya küp denir.

Küre :
Uzayda, O merkezli ve |AB| = 2r çaplı bir yarım dairenin, [AB] etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cisime küre denir.

L

Litre :
Su, gazyağı, zeytinyağı ve süt gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsünün temel birimi “litre” dir. “ l . ” ile gösterilir.

M

Matematik sistem :
Boş olmayan bir küme ile bu küme üzerinde tanımlı bir veya daha çok işlemin oluşturduğu sisteme matematik sistem denir.

Medyan :
Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır. Örnek :
6,8,10,11,12,14,16,17,18,20 sayı dizisinin medyanı ortadaki 12 ve 14 sayılarının toplamının 2 ye bölünmesi ile bulunur. Medyan =12+14/2=13


Merkez açı :
Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çemberin merkez açısı denir.

Metre :
Uzunluk ölçüsü aracı ve uzunluk ölçüsü birimidir. Metre “m” ile gösterilir.

Metre küp (m3) :
Hacim ölçüsü temel birimi “metre küp” tür. Metre küp “m3” biçiminde gösterilir.

Mod :
Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur.

Mutlak değer :
Bir reel sayının eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına x in mutlak değeri denir. X in mutlak değeri |x| şeklinde gösterilir.

N

Negatif Tam Sayılar :
Z = {…, -3, -2, -1} kümesine negatif tam sayılar kümesi denir.

Nokta :
Boyutsuzdur. Tanımsızdır. İzdir. Belirtidir.

O

Ondalık kesirler :
Paydası 10 un kuvvetleri olan (10, 100, 1000, …) kesirlere ondalık kesirler denir. Örnek :
17,615


Oran :
a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a nın b ye oranı denir.

Ekleyen: dataclub.us - 03.01.2012 - 3959 Okuma - 7 Yorum
« Önceki Sonraki »
Matematik Geometri
Bağıntı
Üslü İfadeler
Geometrik Kavramlar
Matematik Terimler Sözlüğ
Matematik Terimler Sözlüğ
Matematik Terimler Sözlüğ
Permütasyon Kombinasyon O
Limit
Logaritma
Açı Ve Açı çeşitleri
Analitik Geometri..
Oks Ve Öss Matematİk
Yaylar
Kenarları Eşit Geometrik
Artık Matematİk öğrenmek
Denklem Kurma Problemleri
Doğu Matcileri Ve Batı Ma
Benzerlİk
Matematik F-u-l-l
Süper Lise 2 Geometri Tes
Tüm Matematik Geometri

 
 
Copyright © 2007 ders.sevdamisali.net Her Hakkı Saklıdır. BuSrA & KaaN | Bilği Arşivi | Bize Ulaşın
0.0247 saniyede üretildi. //V3.1
Dostlarımız:  Bilği - Sohbet

Siteni Ekle Sitekayit.com Ödev