Matematik Terimler Sözlüğü - (G-O) Ödevi,Matematik Geometri Ödevleri,
 

Sitede Ara Webde Ara
Tüm Arananlar
 
 
 
Matematik Geometri
Matematik Terimler Sözlüğü - (G-O)

G

Geniş açı :
Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılardır.

Geniş açılı üçgen :
Bir açısı geniş açı olan üçgene denir.

Geometri :
Şekilleri ve şekillerin çeşitli matematiksel özelliklerini inceleyen bilim dalına denir.

Grafik :
İstatistik çalışmalarında elde edilen bilgiler, ilk bakışta anlaşılabilmesi için, resim, şekil veya çizgilerle gösterilir. Bu şekillere grafik denir.

Gram :
Kütle ölçüsü temel birimi “gram” dır. . +4° deki 1 cm3 saf suyun kütlesine “1 gram” denir. “g” harfi ile gösterilir.

I

Işın :
Bir başlangıç noktası olup diğer taraftan sonsuza giden noktaların kümesine ışın denir. Eğer başlangıç noktası kümeye dahil değilse, buna yarı doğru adı verilir.
[AB AB ışını
]AB veya (AB AB yarı doğrusu

İ

İç açı :
Köşesi çemberin bir iç noktası olan açıya çemberin iç açısı denir. Ölçüsü, gördüğü yayların ölçüleri toplamının yarısına eşittir.

İki kümenin farkı :
A ve B herhangi iki küme olmak üzere, A nın elemanı olup da B nin elemanı olmayan elemanların kümesine A fark B kümesi denir. Fark kümesi A – B veya AB ile gösterilir.

İkizkenar üçgen :
İki kenarının uzunluğu eşit olan üçgenlere denir. Taban açıları eşittir. Tepe noktasından çizilen yükseklik; hem kenarortay, hem açıortaydır.

İkizkenar Yamuk :
Paralel olmayan iki kenarı eş olan yamuğa ikizkenar yamuk denir. Karşılıklı açılar toplamı 180° dir.

İrrasyonel Sayılar :
Rasyonel olmayan reel sayılara veya virgülden sonrası kesin olarak bilinmeyen sayılara denir. Qı ile gösterilir.

İstatistik :
Bir sonuç çıkarmak üzere gözlem ve araştırma yolu ile elde edilen bilgilerin sayılarla ifadesine “istatistik” denir.

K

Kare :
Kenarları ve açıları eşit olan dörtgene denir. Bir açısının ölçüsü 90° olan eşkenar dörtgendir. Karşılıklı kenarları paraleldir. Dört kenarının uzunlukları eşittir. Açıları birbirine eşit ve 90 ar derecedir. Alanı iki kenar uzunluğunun çarpınma eşittir.

Kavram :
Geometrik şekilleri anlatmak için kullanılan sözcük ve terimlere denir.

Kenarortay :
Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay . denir.

Kesen :
Çemberi iki noktada kesen doğruya denir.

Kesir sayıları :
Eş parçalara bölünmüş bir bütünün bir veya birkaç parçasına bu bütünün kesri, ve bu parçaları gösteren sayılara da kesir sayıları denir.

Kesişim :
A ve B kümesinin ortak elemanlarından oluşan kümeye A ile B nin kesişim kümesi denir ve A Ç B ile gösterilir.

Kiriş :
Bir çemberin üzerinde alınan iki noktayı birleştiren doğru parçasına kiriş denir.

Komşu açılar :
Köşeleri ve birer kenarları ortak olan iki açıya komşu açı denir.

Küme :
İyi tanımlanmış nesneler topluluğuna küme denir. Kümeyi oluşturan nesnelere kümenin elemanları denir ve Î sembolü ile gösterilir. Kümenin elemanı olmayan nesneler Ï sembolü ile gösterilir. Bir kümenin elemanlarının küme içinde yer değiştirmesi kümeyi değiştirmez. Kümede her eleman bir kez yazılır.

Küp :
Tüm yüzleri kare olan dik prizmaya küp denir.

Küre :
Uzayda, O merkezli ve |AB| . = 2r çaplı bir yarım dairenin, [AB] etrafında 360° döndürülmesiyle elde edilen cisime küre denir.

L

Litre :
Su, gazyağı, zeytinyağı ve süt gibi sıvı maddeler litre ile ölçülür. Sıvı ölçüsünün temel birimi “litre” dir. “ l . ” ile gösterilir.

M

Matematik sistem :
Boş olmayan bir küme ile bu küme üzerinde tanımlı bir veya daha çok işlemin oluşturduğu sisteme matematik sistem denir.

Medyan :
Verilen bir sayı dizisinde terimler büyüklük . sırasına göre yazıldıktan sonra ortadaki sayıya medyan denir. Dizinin terim sayısı tek ise tam ortasındaki sayı medyandır. Terim sayısı çift ise ortadaki iki terimin aritmetik ortası medyandır. Örnek :
6,8,10,11,12,14,16,17,18,20 sayı dizisinin medyanı ortadaki 12 ve 14 sayılarının toplamının 2 ye bölünmesi ile bulunur. Medyan =12+14/2=13


Merkez açı :
Köşesi çemberin merkezinde olan açıya çemberin merkez açısı denir.

Metre :
Uzunluk ölçüsü aracı ve uzunluk ölçüsü birimidir. Metre “m” ile gösterilir.

Metre küp (m3) :
Hacim ölçüsü temel birimi “metre küp” tür. Metre küp “m3” biçiminde gösterilir.

Mod :
Bir dizide en çok tekrar eden sayıya o dizinin modu denir. En çok tekrarlanan sayı birden fazla ise, bu sayıların her biri dizinin modu olur.

Mutlak değer :
Bir reel sayının eşlendiği noktanın başlangıç noktasına olan uzaklığına x in mutlak değeri denir. X in mutlak değeri |x| şeklinde gösterilir.

N

Negatif Tam Sayılar :
Z = {…, -3, -2, -1} kümesine negatif tam sayılar kümesi denir.

Nokta :
Boyutsuzdur. Tanımsızdır. İzdir. Belirtidir.

O

Ondalık kesirler :
Paydası 10 un kuvvetleri olan (10, 100, 1000, …) kesirlere ondalık kesirler denir. Örnek :
17,615


Oran :
a ve b reel sayılarının en az biri sıfırdan farklı olmak şartıyla a / b ye, a nın b ye oranı denir.

Ekleyen: dataclub.us - 03.01.2012 - 3959 Okuma - 7 Yorum
« Önceki Sonraki »
Matematik Geometri
Bağıntı
Üslü İfadeler
Geometrik Kavramlar
Matematik Terimler Sözlüğ
Matematik Terimler Sözlüğ
Matematik Terimler Sözlüğ
Permütasyon Kombinasyon O
Limit
Logaritma
Açı Ve Açı çeşitleri
Analitik Geometri..
Oks Ve Öss Matematİk
Yaylar
Kenarları Eşit Geometrik
Artık Matematİk öğrenmek
Denklem Kurma Problemleri
Doğu Matcileri Ve Batı Ma
Benzerlİk
Matematik F-u-l-l
Süper Lise 2 Geometri Tes
Tüm Matematik Geometri

 
 
Copyright © 2007 ders.sevdamisali.net Her Hakkı Saklıdır. BuSrA & KaaN | Bilği Arşivi | Bize Ulaşın
0.0174 saniyede üretildi. //V3.1
Dostlarımız:  Bilği - Sohbet

Siteni Ekle Sitekayit.com Ödev