muhasebe dışı envanter cıkartmak Ödevi,Muhasebe Ödevleri,
 

Sitede Ara Webde Ara
Tüm Arananlar
 
 
 
Muhasebe
Muhasebe Dışı Envanter Cıkartmak
Muhasebe Dışı Envanter
Muhasebe dışı envanter, ölçmek, tartmak, saymak ve değerlemek gibi işlerden oluşur. Muhasebe için envanter, muhasebe dışı envanterin veridği sonuçlara göre gerekli ayarlama(düzenleme) ve düzeltme maddelerini yapmak suretiyle, defterlerin gösterdiği kalanları, envanter günündeki gerçek değerlerine uydurmaya çalışır.
Miktar olarak belirlenecekler:
a) Kasa Mevcudu
Kasa, varlık kalemleri arasında envanteri . her iş günü yapılan varlık kalemidir. Bu nedenle yıl sonunda özel bir miktar tesbit söz konusu değildir. 31 Aralık günü kasada bulunan miktar aynı zamanda yıl sonundaki miktardır.
b) Banka Mevcudu
Bankalardan hesap özeti(ektre) istenerek her hesaptaki mevduat miktarı belirlenir. Hesap çalışmamış olsa bile bankadan hesap özeti ve bakiyeyi gösteren bir yazı alınarak envanterin dayanağı ve banka mevcudunun varlığını gösteren bir belge olarak saklanır.
c) Alacaklar
İşletmenin alacaklarının bilanço günündeki miktarı belirlenir. Örneğin, varsa faizleri veya indirimleri hesaplanır, yeni tutarları üzerinden borçlu kişi ve kuruluşlarla mutabakat sağlanır. Senetli alacakların bilanço gününden vadelerine kadar geçecek faizleri bulunarak toplam reeskont miktarı hesaplanır.
d) Verilen Avanslar
Avanslar gözden geçirilerek bunlardan mahsubu gerekenlerin mahsuplarının yapılıp yapılmadığı araştırılır ve hesaplarda halen avans niteliği taşıyan alacakların kalması sağlanır. İşletmeden ayrılan kişilerde kalmış avans alacakları avans hesaplarından ilgili hesaplara aktarılır.
e) Stoklar
İşletmede bulunan tüm stoklar sayılır. Sayım sırasında fiziki nedenlerle bozulmuş kırılmış, çatlamış vb. malzeme ile deklase olmuş malzeme de gerekli işlemler yapılmak üzere belirlenir ve sayım listelerine işaret edilir. Ölçme, tartma sayma ile miktarı kesin olarak belirlenemeyen stoklar(buğday gibi) kübaj yolu ile belirlenir.
f) Duran Varlıklar
Duran varlıklar da sayılarak, hesaplarda karşılaştırılmak üzere, listelere dökülür. Karşılaştırmayı sağlamak üzere demirbaş eşyaya verilen numaralar ile diğer duran varlıkların fabrika seri numaraları, motor, şasi numaraları gibi ayırt edici numaralar işaret edilir. Sayım sırasında, kırılmış, bozulmuş veya hizmet dışı bırakılmış olanlar da belirlenir.
g) Alınan Krediler ve Kredi Taksitleri
Cari hesap şeklinde çalışan kredilerin dönem sonu tutarları ilgili kurulştan hesap özeti istenerek belirlenir. Avans şeklindeki kredilerde yıl sonu itibariyle işlenmiş bulunan faizler hesaplanır.
h) Borç Senetleri
Borç senelerinin bilanço gününden vadeye kadar geçecek günlere ilişkin faizleri hesaplanarak, toplam reeskont miktarı belirlenir.
i) Borçlar
Borçlardan faizli olanlar varsa, bunların bilanço gününe kadar işlemiş faizleri; gecikmiş olanlar varsa, bunların da gecikme zamları ve gecikme cezaları hesaplanır.
j) Gelecek Döneme Ait . Gelir ve Gider Miktarları
Gelir yazılan kalemler arasında bu dönemde gerçekleşmemiş gelirler ile gider yazıldığı halde bu dönemde gerçekleşmemiş giderler varsa, reeskont işlemi yapılmak üzere miktarları hesaplanır.
k) Gider ve Gelir Tahakkuk Miktarları
işlemiş ancak istenebilir duruma gelmediği için alacaklara alınmamış gelirler ile aynı durumdaki giderler araştırılarak miktarları belirlenirYAZAN: SERDAR YAVAŞ

Ekleyen: serdar - 03.01.2012 - 4893 Okuma - 11 Yorum
« Önceki Sonraki »
Muhasebe
Muhasebe Dışı Envanter Cı
Maliyet Muhasebesi
ikiden Fazla Servis
Muhasebe Süreci
Vergİ Usul Kanunu Genel T
TaŞinir Mal YÖnetmelİĞİ G
Tms 1 : Finansal Tablolar
Tms 1 : Finansal Tablolar
Tms 2 : Stoklar
Tms 2 : Stoklar (değişikl
Tms 7 : Nakit Akış Tablol
Tms 8 : Muhasebe Politika
Tms 8 : Muhasebe Politika
Tms 14 : Bölümlere Göre R
Tms 17 : Kiralama İşlemle
Tms 17 : Kiralama İşlemle
Tms 21 : Kur Değişiminin
Tms 21 : Kur Değişiminin
Tms 23 : Borçlanma Maliye
Tms 23 : Borçlanma Maliye
Tüm Muhasebe

 
 
Copyright © 2007 ders.sevdamisali.net Her Hakkı Saklıdır. BuSrA & KaaN | Bilği Arşivi | Bize Ulaşın
0.0255 saniyede üretildi. //V3.1
Dostlarımız:  Bilği - Sohbet

Siteni Ekle Sitekayit.com Ödev